Rökgas & komfortventillation

Fönsterautomation är och kommer att vara en växande marknad inom Europa inte minst med anledning av låga driftkostnader för inomhusklimatet. Tekniken används bland annat i kontorsfastigheter och industrilokaler.

Syrmans AB är stolt partner till Kingspan STG som är en av Europas största leverantörer för produkter och lösningar inom området. Syrmans AB tillsammans med STG-BEIKIRCH kan stå till tjänst med allt från planering, projektering och beräkningar till bygghandlingar, leverans och genomförande av projekten.

Linjärmotorer

för mer information hänvisar vi till Kingspan hemsida.

Läs mer

Kedjemotorer

för mer information hänvisar vi till Kingspan hemsida.

Läs mer

Styrcentraler

för mer information hänvisar vi till Kingspan hemsida.

Läs mer