KTH 4325 hållbarhetshuset

Syrmans EL har projekterat, levererat och installerat produkter för sol och klimatavskärmning. Projektet färdigställdes sommaren 2017.

Hållbarhetshuset på Teknikringen 10 på KTH:s campus vinner Årets Fasad 2018 för sin ”utmärkta och genomtänkta arkitektur tillsammans med skickligt hantverk”.