Stadshuset i Uppsala

Syrmans EL har projektera, levererat och installerat produkter för sol- ock klimatavskärmning

Projektet färdigställdes slutet av 2022.